De informatie op deze website mag niet worden gebruikt in plaats van een persoonlijk advies. Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico. Hoewel Notariskantoor Ledeboer tracht juiste en volledige informatie aan te bieden, wordt geen garantie verstrekt dat informatie op deze website juist of volledig is.

Notariskantoor Ledeboer behoudt alle rechten voor (waaronder auteursrechten, merkrechten en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan de informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. U mag de informatie op deze website wel voor uw eigen persoonlijk gebruik afdrukken en/of downloaden.

Notariskantoor Ledeboer behoudt zich het recht voor de via deze website aangeboden informatie, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.

Vragen/contact


Stel hier uw vraag